Regulamin usług i polityka bezpieczeństwa danych osobowych

§ 1.
Definicje

Dystrybutor - Id Group Ireneusz Szyk
ul. Barcelońska 37A
40-683 Katowice

Użytkownik - Osoba przeglądająca stronę www.elkat.eu

Strona internetowa - www.elkat.eu

Katalog elektroniczny - Program komputerowy przekształcający dokument pdf tak by w obsłudze przypominał tradycyjną książkę

§ 2.
Przepisy ogólne

Włąścicielem Strony internetowej jest Dystrybutor.

§ 3.
Warunki realizacji zamówienia

Użytkownik może tworzyć katalogi elektroniczne poprzez Stronę internetową 24 gdzoiny na dobę. Użytkownik podając plik w formacie pdf otrzymuje w zamian program wraz z danymi, które były zawarte w podanym pliku pdf. Katalog elektroniczny tworzony jest w dwóch wersjach: online i w postaci folderu skompresowanego (zip) offline do zamieszczenia w materiałach reklamowych klienta. Pozwstały Katalog elektroniczny jest udostępniony w postaci linków na stronie internetowej i utrzymywanay na serwrze Dystrybutora przez czas nie dłuższy niż 24 godziny. Pliki pdf Użytkownika są usuwane z serwera Dystrybutora zaraz po utworzeniu Katalogu elektronicznego. Katalog elektroniczny uzyskany za pośrednictwem Strony internetowej jest darmowy, a Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania Katalogu elektronicznego.

§ 4.
Ceny

Katalog elektroniczny utworzony samodzielnie przez Użytkownika jest darmowy dla Użytkownika. W przypadku zlecenia indywidualnej konfiguracji może być naliczona opłata.

§ 5.
Warunki reklamacji

Użytkownik może zgłosić reklamację Dystrybutorwi kontaktując się na adres e-mail Dystrybutora info@elkat.eu lub nr telefonu +48 790 319 963.

§ 6.
Dane osobowe

Administratorem Danych jest Dystrybutor.

Wypełnienie danych w Formularzach Strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora danych oraz podmiot uprawniony przez Administratora danych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane osobowe Użytkownika będą zbierane w zakresie podanym przez Użytkownika.

Przetwarzane będą w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

Dane osobowe Użytkownika chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towarów objętych niniejszym Regulaminem.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Danych i podmioty upoważnione przez Administratora Danych.

Użytkownik, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych, czyli Sprzedawcę np.: drogą mailową na adres info@elkat.eu. Administrator danych zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi.

Gromadzenie danych o ruchu internetowym.

Zbieramy i przechowujemy dane z żądań http kierowane do naszego serwera. Dane rejestrowane są w celu analizy ruchu z naszego serwera i w następującym zakresie:

  • czas żądania
  • publiczny adres IP
  • informację o przeglądarce internetowej
  • oglądany adres url
  • identyfikator zalogowanego użytkownika (jeżeli jest dostępny)
  • czas wykonania strony internetowej

§ 7.
Postanowienia końcowe

Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Elektroniczny katalog

Chcesz mieć na swojej stronie internetowej elektroniczny katalog?

Podaj nam swój pdf, a utworzymy go dla Ciebie. Pamiętaj by liczba ston Twojego pliku była parzysta.

  • Maks 20 stron w pliku
  • Pdf nie większy niż 4 MB

Regulamin usług i polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Katalog tu utworzony jest za darmo i możesz go używać do celów komercyjnych w postaci online lub prezentacji offline.

Gdyby ten produkt okazał się niewystarczający prosimy skontaktuj się z nami.

Pytanie? Napisz.

Kontakt

e-mail: info@elkat.eu
tel: +48 790 319 963

Informacje

Regulamin usług i polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Duplicate entry '3.233.219.101-2020-01-19 12:34:40' for key 'PRIMARY'